ul. Litewska 7

od 400 do 1200

tel.: 52 341-04-92

 

„Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności”

 

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU EUROPEJSKIEGO
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020,
priorytet IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”,
działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

 

Akronim projektu: BIOSMAR

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum Lider konsorcjum: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy; Członkowie konsorcjum: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe „MIND”, Sp. z.o. o. PIEKARNIA s. c. St. M. K. Piątkowscy Nr umowy o dofinansowanie: nr POIR.04.01.02-00-0004/16 Kwota dofinansowania: 1.088.427,60 zł

 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.02.2017 Zakończenie realizacji projektu: 31.01.2019

 

Cel projektu Opracowanie proekologicznych środków smarowych, na potrzeby przemysłu spożywczego zgodnie z unormowaniami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej, spełniających wysokie wymagania eksploatacyjne, przy zachowaniu neutralności wobec środowiska naturalnego.

 

Osoba do kontaktu Mariusz Piątkowski tel. 52 341-04-92